Milczenie jest złotem czyli jak posiąść wiedzę ukrytą?

Milczenie jest złotem czyli jak posiąść wiedzę ukrytą?

W XXI wieku ludzie głodni wiedzy i nowych umiejętności są szczęściarzami. Internet kipi przecież od darmowych poradników, webinarów i kursów. Właściwie, wydawać by się mogło, że nic tylko zostać specjalistą w każdej z interesujących nas dziedzin… Dlaczego zazwyczaj tak się nie dzieje? Czego brakuje współczesnemu człowiekowi, który ma chęci, nieograniczony dostęp do wiedzy i zapał?

Proces nauki jest bardziej złożony niż mogłoby się z pozoru wydawać… Wiedza to zasób stricte strategiczny. Jej wartość automatycznie spada, w momencie gdy rozprzestrzeniana jest na szeroką skalę.

Z raportu “Dzielenie się i zarządzanie wiedzą 2018” wynika wprost, że najbardziej efektywnym sposobem przekazywania (a zarazem pozyskiwania) wiedzy jest nauka poprzez wspólną pracę, praktyczne zastosowanie oraz personalne przekazywanie wiedzy.
Wnioski, które wynikają z tegorocznego raportu w sposób oczywisty pokrywają się z tym co już wiemy na temat najbardziej efektywnego sposobu uczenia się. Obserwując rynek usług związanych z nauką, mimo rosnącej dostępności zasobów wiedzy w Internecie, łatwo zauważyć że ceny szkoleń, korepetycji i warsztatów wcale nie spadają a wręcz przeciwnie – rosną i mnożą się każdego dnia? Pochylając się nad tym zjawiskiem, docieramy do sedna najbardziej efektywnego sposobu nauki.

Istnieją dwa rodzaje wiedzy! Pierwsza, formalna, to właśnie ta ogólnie dostępna, powielana i dobrze na pewno wszystkim znana. Wyraża się w postaci książek, symboli czy równań. Jej popularność – jak wspomniałam powyżej – każdego dnia obniża jej rynkową wartość i negatywnie wpływa na jej postrzeganie.
Powinna ona być tylko pretekstem, punktem wyjścia do poznania drugiego jej rodzaju czyli wiedzy ukrytej (zwanej też milczącą). Wymyka się ona definicjom – można ją nazwać know-how czy doświadczeniem ale to i tak nie odda jej pełnej, unikatowej wartości.

Ten rodzaj wiedzy może być przekazany tylko i wyłącznie poprzez interakcję z człowiekiem, który ją posiada. Nie jesteśmy w stanie poznać jej istoty z książek czy filmów. Na pewno do poznania jej przybliżą nas spotkania z autorytetami i mówcami. Lata badań i doświadczeń, z różnych branż, udowadniają jednak że najbardziej efektywna jest praca z żywą materią. Dlatego pieniądze wydane na consulting, warsztaty, szkolenia i kursy doskonalące, nigdy nie są straconymi. To wszystko przybliża nas do istoty wiedzy najważniejszej czyli ukrytej.
Dopiero jej odkrycie pozwala nam na rozpoczęcie właściwego procesu nauki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.